AKREDİTASYON VE ÜYELİKLER

Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24/01/2011 tarihinde kabul edilmiş ve 481/11 izni ile onaylanmıştır.

UK NARIC : Birleşik Krallık Ulusal Denklik ve Enformasyon Merkezi -The National Recognition Information Centre for the United Kingdom: İngiltere'de diploma denklik işlemleri UK NARIC aracılığı ile yapılmaktadır.UK NARIC, üniversite, lise, ortaokul veya ortaöğretim hatta mesleki eğitim ve kurslar için de denklik vermektedir. UK NARIC uluslararası yeterlilik karşılaştırmaları konusunda bireyler ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermektedir.


Avrupa Konseyi İşletme Birliği (ECBE) :
eğitim- öğrenim kurumlarının Avrupa Birliği yükseköğretim kalite standartlarında uygun eğitim verildiğini  belgelendiren bir kuruluştur.


Uluslararası Meslek Yüksek Okulu ve Eğitimi Birliği (IVETA):
Meslek yüksek okullarının uluslar arası anlamda profesyonel mesleki eğitim ve öğretimine faydalar sağlayan uluslar arası bir kuruluştur.  IVETA üyeliği ile dünyada sınırları aşan düzeyde her bölgedeki mesleki eğitim-öğretime ulaşmayı kolaylaştırır.


WACE:
Dünya çapındaki 160 üniversiteyi temsil eden 700 aktif üyesi, 48 ülkede iş dünyası ile entegre eğitim (Work integrated learning - WIL) için çalışan 2,500 üyesi  ve  her yıl 1,000’i aşkın katılımcının ilgi gösterdiği uluslararası konferans ve seminer organizasyonları düzenleyen konusunda dünyanın en büyük çatı örgütüdür. Kuruluş amacı doğrultusunda tek global organizasyon olan WACE, profesyonel iş yaşamı tecrübesi ile sınıf içi eğitim entegrasyonunun, ve uluslararası iş gücü niteliklerinin yükseltilmesi gerekliliğinin yıllardır mütecaviz savunucusudur. Business Management School WACE’nin kurumsal üyesi olmakla, kitap ve kaynak erişimi, araştırma projeleri destekleri haberleri, sürekli ve süresiz  bültenler üyelikleri, öğrenci değişim projelerine katılım, uluslararası konferans organizasyonlarına katılım öncelikleri gibi avantajlara kavuşmuştur.


International CHRIE:
Uluslar arası CHRIE üyeliği elde eden eğitim kurumları uluslar arası tanınmışlık elde ederek dünya standartları doğrultusunda eğitim sektöründe yer almaktadır. CHRIE üyeliği ile ağırlama ve turizm eğitmenleri ,endüstri profesyonelleri,öğrenciler,kurumlar,akademik ve endüstri kaynakları,fırsatlar, ve yayımların yer aldığı büyük bir ağa katılınmış olunmaktadır. Ağırlama  ve turizm alanında sınıflar ve iş sahalarında son trend ve yenilikleri elde etme imkanının sunulduğu International CHRIE üyeliği ile sınırları aşan yüksek kalite standartlarına kavuşulmaktadır. 

Follow Us