İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DİPLOMA PROGRAMI

Programın Amacı:

Programımızın amacı; Endüstriyel kuruluşların ihtiyacı olan iş güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği organizasyonu ve iş güvenliği sorumluluğu üstlenebilecek yetenekte 'İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı' ihtiyacını karşılamaktır. Bunun yanı sıra işyerlerinde risklerin minimize edilerek sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesi, çalışan insanın bu ortamda tüm dikkatini işine vererek işçi ve fabrika iş veriminin artması, herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukları en aza düşürmek ve bu sayede işletmenin karlılığını artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır. Öğrenim saatleri çalışanlar dikkate alınarak esnek tutulmaktadır. Mezun olan öğrencilerimiz, İş Güvenliği Uzmanı olarak KKTC’deki tüm işletmelerde görev alabilirler.

Endüstriyel Kuruluşların ihtiyacı olan İş Güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği organizasyonunun mühendislik düzeyinde olan işletmelerde, mühendisliğin bir alt kademesinde, mühendislik düzeyinde olmayan organizasyonlarda ise işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunun üstlenebilecek yetenekte " İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı" yetiştirmektir.

Ayrıca bu programda,

-İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eden ve yorumlayan

-Mesleki etik kurallara uygun davranan,

-Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri alan,

-Çalıştığı kurumun risk analizi yapabilen ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilen,

-İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı ve gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmek, hedeflerimiz arasındadır.

Staj: Programda okuyan öğrencilerin zorunlu stajı süresi 4 ay (96 işgünü)dır.Öğrenciler stajlarını anlaşmalı işyerlerinde, öğretim yılı içerisinde eğitim ile birlikte yaparlar. 

Unvan: Program mezunlarına “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI MESLEK ELEMANI” unvanı verilir.

Çalışma olanakları: Meslek elemanları;

Program mezunları, tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, "İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Elemanı" olarak görev alabilirler.

Programdan mezun olan öğrencilerimiz, iş yeri çalışma yönetiminin güvenliğini sağlayabilecek, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kayıt, dosyalama, izleme yönetimine hakim, felaket bazlı tüm acil durumlarla ilgili yasal prosedür takibi ve uygulanmasını yapabilen, başta işyeri olmak üzere, profesyonel acil durum kuruluşları ve bölgedeki komşularla haberleşme ve organizasyon konusunda danışmanlık hizmeti sunabilen, risk analizleri, çözüm önerileri   ve buna bağlı planlama ile bütçelendirmelerini yapabilen, çevre güvenliği ile ilgili planlama ve yönetim bilgisi ile donanmış, başta işyeri olmak üzere, profesyonel acil durum kuruluşları ve bölgedeki komşularla haberleşme ve organizasyon konusunda danışmanlık hizmeti sunabilen, mesleğinin gerektirdiği lisan bilgisine sahip hale gelecektir. 

Eğitim Süresi: 1 YIL
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var
Eğitim Dili: Türkçe/İngilizce
Akşam Okulu: Var

Ücret : 10.500 TL(2014 yılında kayıt yaptıranlar %50 burs alırlar-5250 TL)

Akreditasyon: Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24/01/2011 tarihinde kabul edilmiş ve 481/11 izni ile onaylanmıştır. 

Önlisans Geçiş Şartları: Öğrenciler bir alt veya eşdeğer programlarda aldıkları derslerin kredileri bir üst programa geçmeleri halinde sayılacaktır. Çift ana dal ve yatay/dikey geçiş yönetmenliğine göre ilgili bölüm kurulu tarafından değerlendirilir.

*KREDİ KARTINA 10 TAKSİT TÜRKİYE İŞ BANKASI VE KKTC İKTİSAT BANAKSI ÖĞRENİM KREDİSİ İMKANLARI MEVCUTTUR. 

*Ödeme Kolaylıkları:  

*Tüm kredi kartlarına 10 taksit uygulaması mevcuttur.  

**Anlaşmalı bankalardan (KKTC İktisat Bank veya Türkiye Cumhuriyeti İş Bankası veya Universal Bank),öğrenim kredisi imkanları mevcuttur.  

 

*Ödeme Kolaylıkları 

*Tüm kredi kartlarına 10 taksit uygulaması mevcuttur.  

**Anlaşmalı bankalardan (KKTC İktisat Bank veya Türkiye Cumhuriyeti İş Bankası veya Universal Bank),öğrenim kredisi imkanları mevcuttur. 

Follow Us